Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Poitikai viszonyok a bal és a jobboldalon!

2008.03.02

                  Politikai viszonyok a bal és a jobboldalon.

 

Régóta téma a történészek, politológusok és a politikai elemzők körében, hogy míg a jobboldal teljes arzenálja jelen van a magyar politikában, (a szélsőjobbtól a konzervatívig) addig a baloldalon egy, talán két párt az, amelyiket –kis jóindulattal – a baloldalhoz lehet sorolni.  S hogy ez az állapot milyen hatással van, illetve lesz a politikai demokráciára, részben a szemünk előtt zajlik, részben a távlatokban fogja kifejteni hatását. Jelenleg még nem hozta azokat az eredményeket ez az állapot, amilyen eredmények következhettek volna ebből a helyzetből. Főleg azért nem, mert a jobboldalon egyfelől, nőtt a megosztottság másfelől viszont új szövetségek jönnek létre, de ezeket a szövetségeket a kényszer szülte, ezért elég törékenynek látszanak.

 

 Ha összeszámoljuk a jobboldalon eddig szerepelt parlamenti pártokat, több mint a duplája a baloldaliakénak. Ezzel a többlet-lehetőséggel azonban nem tudtak éli. Okai abban jelölhető meg, hogy céljuk a hatalom minden áron való megragadása, eszközük, pedig a tipikusan jobboldali radikalizmus, s ezt akár egymással szemben is képesek gyakorolni. Viszont sikeresek az újraszerveződésben. Most pl. újra felbukkant a KDNP és szinte minden előzmény nélkül egyenesen a parlamentben landolt. Egy olyan pártnak sikerült bekerülni  FIDESZ  segítséggel, amely párt valójában nem is létezik, legalábbis, létszámát tekintve nem. A párt elnöke elfogódottan nyilatkozott Havas Henrik riportalanyaként. „Hálával tartozom a FIDESZ-nek, és személy szerint Orbán Viktornak azért, hogy segített életre kelteni a KDNP-t.” De ugyanígy került be a parlamentbe a MAGOSZ illusztris képviselője is, akinek ehhez elegendő volt egy jól megszervezett gazdatüntetés is.

 

Tehát látható, hogy a jobboldalon van egy olyan párt, amely nagysága, elismertsége és támogatottsága okán jelentős befolyással bír. Ezért megteheti, hogy a számára nemkívánatos pártokat ellehetetlenítse (MIÉP, kisgazdák) a feltétel nélküli támogatókat, pedig a szárnya alá vegye, és helyzetbe hozza. Ennek a módszernek azonban sok a rizikója. A helyzetbe hozás már eleve magában hordja a kiszolgáltatottság tényét, amely idővel láncreakciószerűen fejtheti ki negatív hatásait.

 

De lehetne ezt másként is csinálni! Ahhoz viszont sok mindenről le kellene mondani. Mindenek előtt a vezérszerep birtoklásáról. Sem pártnak, sem személynek nem szabad egy többpárti demokráciában túlzott jelentőséget tulajdonítani ezeknek a fogalmaknak, mert az nem más, mint diktatúra, vagy személyi kultusz. S erről a jelenségről vannak ismereteink jobbról is, balról is. Ilyen egyértelmű vezérszindróma a jelenlegi baloldalon még nem tapasztalható, noha Gyurcsány Ferencet fenyegeti ez a veszély. A hírtelen jött népszerűség eleve jár ilyen veszélyekkel. Könnyen rásüthető, hogy ő a baloldal Orbán Viktorja. Ezért neki és környezetének mindent el kell követni, hogy ez ne következhessen be.

 

Tehát, mivel az MSZP-nek is megvannak a sajátos előnyei, (nagy létszám, harmadjára kormánypárt, stb.) nyitni kellene az országban működő számos baloldali szervezet felé, többek között a Magyarországi Munkáspárt 2006 felé is. Őket is be kellene vonni az országépítő munkába. Ha ez megtörténne, nem kellene minden választás alkalmával a kegyeikért küzdeni. Már eleve a baloldal nagy táborához tartozónak éreznék magukat, mivel ők is részeseivé váltak a közös munkának. Ez viszont csak akkor működőképes, ha – idővel- ők is részesülhetnének a hatalom gyakorlásából.

 

Ezekről a szervezetekről tudható, hogy nem szélsőségesek, de általában balosabbak az MSZP-től. S a mai magyar baloldali politika legnagyobb hibája éppen az, hogy elszakadt a hagyományos baloldali gyakorlat megjelenítésétől, képviseletétől, s ez az űr határozottan érzékelhető a társadalomban. Ebből adódik az a jelentős számú bizonytalan réteg, amely rétegért élet-halál harcot folytatnak a választások idején jobbról és balról egyaránt.

 

Neves hazai és külföldi politikai elemzők szájából hangzik el egyre többször Pl. az, hogy a magyar politikai palettáról hiányzik egy hagyományosan és demokratikusan működő kommunista párt, melynek jelenlétét a világ számos demokratikus berendezkedésű társadalmában természetesnek tartanak. Érthetetlen, hogy miért ez a mássága a magyar politikának. Pedig a világtörténelemben mindig is jelentős szerepet töltöttek be azok a kommunista pártok, melyek a társadalmi haladást, a népek és a nemzetek közötti békés együttélést, együttműködést szolgálták.

 

Az természetesen érthető, hogy a régi Munkáspárt (Kommunista Munkáspárt) ilyen szerepvállalásra, demokratikus együttműködésre már nem alkalmas, éppen a hagyományos kommunista eszmeiség hiánya, illetve annak durva megsértése miatt.  Logikus, hogy emiatt elhallgatták, vagy elutasították ezt a pártot.

 

Az új párt, a Magyarországi Munkáspárt 2006, viszont rendezte sorait. Elhatárolta magát a régi párt összes bűneitől. Helyreállította a párt belső demokratizmusát. Képes az új helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásra. Nyitottá és befogadóvá vált, minden értelmes, a haladást, előrevivő célok iránt. Egy ilyen párttal már érdemes szóba állni, párbeszédet folytatni. Egy ilyen párt hasznos tagjává válhatna a társadalom széles rétegét átfogó, és tagjainak sokszínűségét befogadó és megjelenítő baloldalnak, politikai erőnek.

 

Amennyiben hasonló álláspontra tudnának helyezkedni a jelenlegi baloldal vezető pártjai, azzal új perspektívát nyithatnának a politikai erőviszonyok tekintetében. S ennek a társadalom látná a hasznát. De ezek a pártok egyben bizonyságot szolgáltatnának a társadalom előtt arra is, hogy nem rekesztik ki a tőlük balra álló demokratikus politikai erőket. Képesek velük együtt működni. S ez az együttműködés jótékony hatással lehetne a baloldaliság markánsabb megjelenítésre, a baloldaliság hagyományos elemeinek erősítésére is.

 

            

 DEBRECEN, 2006-05-29. 

 

 

                                                                                               Mihály János       

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.