Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Újra alapozni a kapitalizmust!

2008.10.21

Újralapozni a kapitalizmust?

 

 

Marx- A tőke I köt.

„Egy bizonyos fejlettségi fokon ez a termelési mód megszüli saját megsemmisítésének anyagi eszközeit. Ettől a pillanattól kezdve olyan erők és szenvedélyek mozdulnak meg a társadalom ölében, amelyek úgy érzik, hogy e termelési mód bilincsbe veri őket. Meg kell semmisíteni, meg is semmisítik. Megsemmisítése, az egyéni és szétforgácsolt termelési eszközöknek társadalmilag koncentrált termelési eszközökké, tehát sokak törpe tulajdonának kevesek tömegméretű tulajdonává való átváltoztatása, tehát a nép nagy tömegének megfosztása a földtől, a létfenntartási eszközöktől és a munkaszerszámoktól, a nép tömegének ez a szörnyű és kínos kisajátítása — ez a tőke előtörténete. Egy sor erőszakos módszert ölel fel, amelyek közül csak a korszakalkotókat vettük szemügyre, mint a tőke eredeti felhalmozásának módszereit. A közvetlen termelők kisajátítását a legkíméletlenebb vandalizmussal és a leggyalázatosabb, legpiszkosabb, legkicsinyesebben gyűlölködő szenvedélyek ösztönzésére hajtják végre. A saját munkával létrehozott, úgyszólván az egyes, független dolgozó egyénnek és munka-feltételeinek összenövésén nyugvó magántulajdont kiszorítja a tőkés magántulajdon, amely idegen, de formailag szabad munka kizsákmányolásán nyugszik251.”

 

 Ma már csak végtelen ostoba elmék állíthatják, és egyben a történelemben járatlanok, hogy a kapitalizmus nem lehet válságban, és a hibás körök ne ismétlődnének nemcsak 10 éves ciklusokban, de akár 2-4 évenként, vagy az un. Kondratyev- féle ciklusok mentén / Kb.: 50 év /. A különböző kutatások azt is felderítették, hogy léteznek, un. nemzeti krízisciklusok is 10-20 év közötti ciklizálásokkal. A mai globális pénzügyi világválság elég szépen rengeti a kapitalizmus rendszerét, és még mielőtt elérte volna a mélypontját, már sokasodnak a válságjelek a gazdaságban is. Marxista szempontból miután a pénz maga is áru, továbbra is áru-túltermelési válságról van szó, noha ez az árutermelésnek egy sajátos másik oldala.

 

 Ugyanakkor csak mosolyogni lehet az olyan idétlenségen, hogy az Állammonolkapitalista államot valami”szocialista mázzal” vonják be, vagy az állami újraelosztást a „szocializmussal” azonosítják. Nyílvánvalóan a kapitalista rendszer mentegetéseiről van szó felettébb nevetséges módon, továbbá a sztálinista korszakban a fejekbe vert antimarxista ostobaságokra való rálapátolásokról is, amely az államit tévesen közössé léptette elő.

 

  A mai válság, szoktam viccesen mondani, az eredeti alapozó tőkefelhalmozásnál kihagyták belőle a válságkezelő alapot - noha bőven állt rendelkezésre marxista, vagy akár nem  marxista elméleti előrejelzés, nemcsak a burzsoáziát, de a burzsoá osztályok kormányait –államait szinte hidegzuhanyként, lepte meg. A nagy tűzoltó intézkedések keretében végrehajtott több tíz, és százmilliárdos segélyek azonban az adófizetők zsebéből vándorolnak a tőkésekhez mintegy feudális politikai pofavizit alapján, ugyanis az állam, mint olyan csakis az adókból tudja ezt megtenni, továbbá ismét az adófizetők zsebére menően külföldi hitelfelvételekkel. A hazai burzsoázia első emberei is rögvest a kormány pénzügyi emlőit rohamozták meg a „nagy nemzeti csúcsot” követően, egyes politikai potentátok meg olyan antiszociális javaslatokkal rukkoltak elő, amelyek alapján milliók előtt leplezték le magukat, nevezetesen azt, hogy az egész szegények iránti aggódásuk nem más, mint farizeusság, a demagógiát, és az állítólagos „néppártiságukat” csak más sztaniolba csomagolva adják elő, mint a másik politikai vonulat.

 

 Meddig moshatják még át a megalázott, és kifosztott nép agyát? A divida et impera keretében, csak két nagy kapitalizmuspárti politikum kínálja a maga portékáját Magyarországon, egy álbalodali, de végül is jobboldali kormányerő, és egy mindennél hataloméhesebb másik jobboldal ellenzékben, amely utóbbi még az előbbin is túl akar tenni. Természetesen vannak még más kisebb politikai erők balról-, jobbról egyaránt, de ezek mozgásterét a két nagy politikai erő határolja be. További korlátozások is léteznek, ugyanis a szakszervezetek mozgásterének a megnyírbálásába például maga a köztársasági elnök is beszállt az Alkotmánybírósághoz küldött vizsgálatkérésssel.

 Jobban megkaparva, távolról sem valami nagy válság okozta  teljes meglepődésről van szó, de egy szisztematikus törvénykezési folyamat felgyorsításáról  a  munkás érdekvédelem elleni célzattal!

 Mentik a kapitalizmust! Bush USA elnök egyenesen újraalapozást hírdet, de mások is kezdenek beszállni ebbe a nagy nyüzsgésbe. Eme „újraalapozás”, vagy más szóval új „eredeti tőkefelhalmozás” közelebbről nézve nem lehet kétséges, hogy csakis erőszakos úton mehet végbe, nevezetesen újgyarmatosítási erőszakkal, intervenciókkal, valamint a centrumon belüli, és kívüli perifériák további megnyomorításával, továbbá a komprádor helyi burzsoázia, valamint kormányok segédletével. Ez végül is nem újralapozás, de a kizsákmányolás, és az elnyomás kapitalista rendszerének minden eddiginél nagyobb szintre emelése ebben a tervezett új szakaszban. A világ burzsoáziája egy új barbárság felé akar menni, magával rántva az egész emberiséget. Ennek ellent kell állni az egész világon!

 Mégegyszer a pénzügyi válságról, amely az USA-ból startolt. Van abban talán valami előrejelzésszerűség, nem megsértve az  egykori áldozatok emlékét, és a hozzátartozók kegyeleti érzését, hogy szinte a W.Center toronyépület lerombolásának az évfordulója közelében robbant ki a pénzügyi válság.

 A kapitalizmust azonban nem újraalapozni kell, nem mentegetni, de sokkal inkább túllépni rajta egy humánumot szolgáló új világrend felé. Az egyedüli akadály maga a tőke, megannyi talpnyalójával, és védelmezőjével. A „legjobb”ma  ebben a kavalkádban természetesen az ünnepek kérdése, azaz mi a nyavalyát akarnak ünnepelni, ha a történelmi-politikai gyökereik jóvoltából  a világrengető válság gyümölcseit  szüretelhetik le?

A válság egyes jelei  ugyanis a rendszerváltókon is megmutatkoznak.

 

2008-10-21.                                                                                            „Alexandrosz.”

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.